Latvija
Atpakaļ
Rīga
Atpakaļ Rīga
Viesnīcas:
Mercure Riga Centre Hotel Wellton Riga Hotel & SPA Wellton Centrum Hotel & SPA Monika Centrum Hotels Bellevue Park Hotel Riga SkyHouse Riga Rixwell Elefant Hotel Wellton Riverside SPA Hotel STABU SETA RESIDENCE Grand Poet Hotel by Semarah Metropole Hotel by Semarah Dome Hotel Riga Hilton Garden Inn Riga Old Town Unimars Hotel & SPA Riga Radisson Blu Daugava Hotel 4*
Sanatorijas:
Izklaides:
Superauto - UAB Saugus Vairavimas GOMOTO.lv Hedonic SPA Salons MySpa Salons VSpa Brūzis Manufaktūra Kapteiņa Laiva Estētiskās medicīnas klīnika 4. Dimensija Wellton SPA Oasis Wellton SPA Centrum BarbershopRiga Studija Forest of Dreams AQUA VILLA SPA Studija FELLINE Vakariņas tumsā - restorāns "Da Roberta" SIBI salons Riga Gin Laboratory Sunīši. Fonds Sabiedrībai Improvizācijas izrāde ar VAKARIŅĀM "SHITTY DINNER" Lidojums ar lidmašīnu virs Rīgas Knockout Barber Shop Vīna telpa ''Tinto'' Ķīpsalas peldbaseins Skaistumkopšanas salons "Annas Pērle" "Moltto" vīna bārs un kafijas vieta Wood Religion Barber Shop Restorāns "Beef Room" Bellevue Park Hotel Riga - dienas atpūta Salons Juventa Grand Lumeni Mākslas studija "I am Picasso" "SkyHouse Riga" - dienas atpūta "PB Telpa" Juglas iekštelpu parks "PB Telpa" Zaķusala Tūrisma aģentūra "Fisom" Skaistumkopšanas salons "Le Studio" Olgas Černovas masiera prakse Metropole Hotel by Semarah - dienas atpūta Skaistuma un Veselības klīnika AMELA Helgas Leones masiera un kosmētiķa prakse Activ&SPA
Kuldīga
Atpakaļ Kuldīga
Viesnīcas:
Padures muiža
Sanatorijas:
Izklaides:
Lietuva
Atpakaļ
Kernave
Atpakaļ Kernave
Viesnīcas:
Pušų Šlamesy
Sanatorijas:
Izklaides:

PRIVĀTUMA UN DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA


VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

UAB "NoriuNoriuNoriu”" reģistrācijas Nr. 302917883, PVN reģ. Nr. LT100007315715,banka: "Swedbank", konta Nr. LT897300010133613141, [email protected], tālrunis: +371 26001060, adrese: Žygio g. 97A, LT-08236, Viļņa (Vilnius) (turpmāk arī — "Sabiedrība"), ciena un gādā par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, kā arī pienācīgu un likumīgu šādas informācijas apstrādi.

Ar jēdzienu "personas dati" saprot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, citu kontaktinformāciju, informāciju par pasūtījumiem mūsu tīmekļa vietnē, kā arī jebkuru citu informāciju, kas attiecas uz fizisko personu (turpmāk arī — "Datu subjekts"), kuras identitāte ir zināma vai tieši vai netieši var tikt noskaidrota, izmantojot tādus datus kā personas kodu, vienu vai vairākas personai raksturīgas fiziskā, fizioloģiskā, psiholoģiskā, ekonomiskā, kulturālā vai sociālā rakstura pazīmes (turpmāk arī — "Personas dati").

Pārējie šajā Privātuma politikā lietotie jēdzieni ir saprotami tā, kā tie formulēti Tiesību aktos.

Vācot un apstrādājot Personas datus, mēs ievērojam Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu (turpmāk — "PDTAL") un 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk arī — "VDAR"), kā arī citus piemērojamos Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus (turpmāk arī — "Tiesību akti"), mūsu Sabiedrības iekšējās kārtības un noteikumus.

Sabiedrība veic attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka, veicot Personas datu apstrādi, tiktu īstenotas Tiesību aktos noteiktās prasības, un Personas dati tiktu aizsargāti no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas, vai citāda nelikumīga apstrādes veida. Vienmēr esam centušies un centīsimies, lai Jūsu Personas datu apstrāde tiktu veikta tikai likumīgi, precīzi, skaidri un godprātīgi, adekvātu laika periodu un saskaņā ar skaidri formulētiem, šajā Privātuma politikā norādītiem mērķiem. Centīsimies mazināt apstrādājamo Personas datu apjomu un apstrādāt tos tikai tādā mērā, cik ir nepieciešams. Esam centušies un centīsimies ievērot Tiesību aktos noteiktos Personas datu apstrādes principus, noteikumus un citas prasības.

KAS IR SABIEDRĪBAS PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Privātuma politika (turpmāk arī — "Privātuma politika"), cita starpā, nosaka Jūsu (Datu subjektu) Personas datu apstrādes noteikumus un mērķus. Datu apstrādi saprot kā ar Personas datiem saistītu operāciju veikšanu, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, glabāšanu, apmaiņu, piekļuves piešķiršanu, pieprasījumu iesniegšanu, pārsūtīšanu u. tml. (turpmāk arī — "Datu apstrāde").

Šī Privātuma politika definē arī Datu subjektu tiesību realizēšanas kārtību un citus ar Personas datu apstrādi saistītus aspektus.

Pirms tīmekļa vietnes www.gribuatpusties.lv un Sabiedrības pakalpojumu izmantošanas, iepazīstieties ar šo Privātuma politiku. Ja tai nepiekrītat, lūdzam neiesniegt mums savus Personas datus un neizmantot tīmekļa vietni www.gribuatpusties.lv. Jums ir tiesības neiesniegt mums savus Personas datus. Plašāk par savām tiesībām varat uzzināt šīs Privātuma politikas sadaļā "JŪSU GALVENĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI". Gadījumā, ja pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni vai izmantojat mūsu pakalpojumus, Jūs piekrītat šai Privātuma politikai.

Šī Privātuma politika ir piemērojama attiecībā uz visiem Jūsu Personas datiem, ko iesniedzat mums. Sabiedrības Privātuma politika ir spēkā, kad Jūs sazināties ar Sabiedrību, izmantojat mūsu tīmekļa vietni vai citādi izmantojat mūsu pakalpojumus, cita starpā, iegādājaties/pasūtāt preces vai pakalpojumus, kā arī izmantojat produktus (ceļazīmes), ko iegādājaties Sabiedrības tīmekļa vietnē, — šī Privātuma politika ir piemērojama arī citos Jūsu un Sabiedrības komunikācijas procesos, tai skaitā saziņai sociālajos tīklos Facebook, Twitter u. tml.

JŪSU GALVENĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Mēs vienmēr centīsimies nodrošināt Jūsu tiesības, kas attiecas uz Jūsu Personas datu apstrādi, kā arī sadarboties ar Jums un atbildēt uz visiem interesējošiem jautājumiem saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi.

Ja Jums ir jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku, laipni lūdzam sazināties ar mums, izmantojot tīmekļa vietnē https://www.gribuatpusties.lv/lv/par-mums/kontakti norādītos kontaktus. Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un sniegsim informāciju.

Jautājumos, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, varat sazināties ar mums, pa e-pastu [email protected] vai tālruni +370 630 07111, kā arī darba laikā, ierodoties mūsu birojā Savanorių pr. 1–4, LT-03116, Viļņā.

Informējam, ka Jums ir tiesības:

- zināt par savu Personas datu apstrādi, iepazīties ar apstrādājamiem Personas datiem;

- jebkurā brīdī pieprasīt atjaunot vai labot savus datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, kā arī pieprasīt apturēt nepareizu, nepilnīgu vai neprecīzu datu apstrādi;

- nepiekrist Jūsu Personas datu apstrādei, ieskaitot konkrētus Personas datu apstrādes mērķus (piemēram, tiešā mārketinga nolūkos);

- atsaukt dotās piekrišanas attiecībā uz datu apstrādi (tai skaitā attiecībā uz datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. Piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkā Jūs varat atsaukt pavisam vienkārši — nosūtot mums paziņojumu no tās e-pasta adreses, kurā saņemat mūsu paziņojumus, vai no sava konta mūsu tīmekļa vietnē („Iestatījumos”), kā arī mūsu e-pasta vēstulēs, ko nosūtām Jums, ir paredzēta šādas atteikšanās iespēja);

- pieprasīt dzēst savus Personas datus, piemēram, ja Personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, uz kuru pamata tie tikuši vākti vai citādi apstrādāti, vai ja Personas datu apstrāde tikusi veikta nelikumīgi, kā arī citos tiesību aktu paredzētos gadījumos;

- nesniegt mums savus Personas datus, tomēr, ja nesniegsiet mums datus, kas nepieciešami, lai noslēgtu un pildītu līgumu ar Jums (pakalpojumu sniegšanai), mēs nevarēsim Jums sniegt pakalpojumus;

- uz datu pārvietojamību, kā arī citas piemērojamos tiesību aktos paredzētās tiesības. Aicinām Jūs interesēties par savām tiesībām.

Ar Personas datiem rīkojamies atbildīgi, tādēļ nodrošināt minētās tiesības (izpildīt Jūsu lūgumus) mēs varēsim tikai pēc tam, kad būsim noskaidrojuši Jūsu identitāti (lai pārliecinātos, vai tiešām īstenojat savas tiesības).

Turklāt noteiktos gadījumos piemērojamie tiesību akti var ierobežot Jūsu iespēju realizēt noteiktas Jūsu tiesības. Jūsu iespēja realizēt noteiktas tiesības var būt atkarīga no konkrēta gadījuma (konkrētas tiesiskās situācijas).

Ja neizdodas atrisināt kādus jautājumus, kas attiecas uz Jūsu Personas datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā https://www.ada.lt/, kura ir atbildīga par personas datu aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

Jūs garantējat un uzņematies atbildību, ka Personas dati, ko Jūs iesniedzat mums, ir pareizi, un Jums ir tiesības tos iesniegt. Lūdzam mūs informēt par mums iesniegto Jūsu Personas datu izmaiņām. Ja noteiktos gadījumos iesniedzat trešo personu datus, Jūs garantējat un atbildat par to, ka iesniedzat šos datus ar šo personu piekrišanu, pēc viņu iepazīstināšanas ar šo Privātuma politiku.

Mēs nodrošinām Jums tehniskas iespējas ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību pieslēgties savam profilam un rediģēt, labot noteiktu tur esošu informāciju par Jums. Jūs uzņematies pilnu atbildību par precizēto datu pareizību un Jums piešķirto pieslēgšanās datu glabāšanu.

KĀ MĒS IEGŪSTAM KLIENTU PERSONAS DATUS

Datu subjekti savus Personas datus mums iesniedz tieši, pasūtot/iegādājoties mūsu preces un pakalpojumus, aizpildot pasūtījumu lapas mūsu tīmekļa vietnē vai izmantojot citus pakalpojumus, kur tiek prasīts reģistrēties, piedaloties mūsu rīkotajos konkursos, abonējot mūsu jaunumu vēstules, sazinoties ar mums pa e-pastu, tālruni vai citiem saziņas līdzekļiem, kā arī ierodoties mūsu birojā pakalpojumu sniegšanas vai citos nolūkos, slēdzot līgumus ar mūsu Sabiedrību u. tml.

Noteiktos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai pienācīgi sniegtu pakalpojumus un (vai) uzlabotu to kvalitāti, Jūsu datus mums var iesniegt trešās personas, kam ir šādas tiesības, piemēram: viesnīcas, kuras sniedz Jums pakalpojumus, kas iegādāti ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību, vai citas trešās personas, kuras mūs var pieaicināt, sniedzot pakalpojumus saviem klientiem u. tml.

Noteiktos gadījumos Personas datus mēs likumīgi varam saņemt arī no citām trešām personām, piemēram: UAB „Credit info Lietuva” vai tiesībsargājošām iestādēm, tiesu izpildītājiem, maksātnespējas procesa administratoriem u. tml., kā arī juridiskām personām, kuras mums var iesniegt datus par saviem darbiniekiem (piemēram, pērkot ceļazīmes), kā arī no saviem piegādātājiem un personām, kas, iegādājoties preces un pakalpojumus, norāda trešo personu (piemēram, savu ģimenes locekļu) datus u. tml.

Mūsu tīmekļa vietnē var būt norādes uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Sabiedrība nav atbildīga par šādu tīmekļa vietņu saturu un (vai) to privātuma politiku, tāpēc, pirms sniedzat informāciju par sevi šādās tīmekļa vietnēs, ieteicams iepazīties ar attiecīgās tīmekļa vietnes noteikumiem, privātuma politiku un citiem dokumentiem. Pievērsiet uzmanību, ka ikkatrai viesnīcai, SPA centram vai citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz Jums ar mūsu vietnes starpniecību iegādātos attiecīgos pakalpojumus (proti, gala pakalpojumu sniedzējiem), ir savi privātuma un datu apstrādes noteikumi, ar kuriem aicinām Jūs iepazīties. Gala pakalpojumu sniedzēju privātuma un datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no šīs Privātuma politikas. Sabiedrība neuzņemas atbildību par Jūsu Personas datu, kurus Jūs esat snieguši trešām personām, apstrādi un glabāšanu.

Gadījumā, ja, pasūtot pakalpojumus mūsu vietnē, vai uz citiem pamatiem, Jūs iesniedzat mums savu ģimenes locekļu vai citu trešo pušu Personas datus, Jums būtu jāsaņem šo personu piekrišana un jāpārliecinās, vai šīs personas ir iepazinušās ar šo Privātuma politiku.

Personas datu apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana, noslēgtie līgumi, mūsu saistības un (vai) likumīgās intereses nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Personas datus iegūstam un apstrādājam, ja pastāv vismaz viens no šiem gadījumiem: ja Jūs pieslēdzaties mūsu tīmekļa vietnei un to izmantojat (piekrītat šai Privātuma politikai), esat reģistrējies(-usies) tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību esat pasūtījis(-usi) vai iegādājies(-usies) preces vai pakalpojumus, esat izmantojis(-usi) citus pakalpojumus, kas prasa reģistrēties, esat reģistrējies(-usies) dalībai konkursā vai ja abonējat jaunumu vēstuli (un esat devis(-usi) piekrišanu Jūsu datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos), esat sazinājies(-usies) ar mums pa e-pastu, tālruni vai citiem saziņas līdzekļiem, esat ieradies(-usies) mūsu birojā un tur sniedzis (sniegusi) kādus Personas datus (piemēram, noslēdzot līgumu u. tml.), Personas datu apstrāde ir iespējama, pamatojoties uz tiesību aktiem vai Sabiedrības likumīgām interesēm, piemēram, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu sniegšanas kontroli, aizstāvot un nodrošinot Sabiedrības intereses (piemēram, vēršoties tiesā).

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM UN APSTRĀDĀJAM

Mēs vācam un apstrādājam šādus Personas datus (vai noteiktos gadījumos daļu no tiem):

- vārdu, uzvārdu;

- dzimšanas datumu;

- tālruņa numuru;

- korespondences adresi;

- e-pasta adresi;

- sociālo tīklu kontu kontaktinformāciju un citu kontaktinformāciju;

- Jūsu veikto pirkumu/pasūtījumu vēsturi un ar to saistītos datus Sabiedrības tīmekļa vietnē;

- informāciju par Jūsu uzsāktiem, bet nepabeigtiem pirkumiem un ar to saistītos datus;

- informāciju par pieslēgšanos un mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu;

- IP adresi;

- maksājumu datus par iegādātajiem pakalpojumiem (piemēram, tās bankas nosaukums, ar kuras starpniecību ir veikta apmaksa, samaksas veids, maksājuma reģistrācijas un apstiprinājuma dati u. tml.);

- telefonsarunu ar mūsu konsultantiem ierakstus.

Turklāt var tikt vākti un apstrādāti dati par Jūsu aktivitāti, izmantojot pakalpojumus, dati par noslēgtajiem līgumiem, kā arī dati par Jums sniegtajiem pakalpojumiem, Jūsu pieprasījumiem, Jums sniegtajām atbildēm, dati par Jūsu personīgajiem uzstādījumiem, Jūsu atsauksmēm par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, dati par to, vai Jūs esat apmierināti ar pakalpojumiem, dati par gala pakalpojumu sniedzēju (piemēram, viesnīcu) sūdzībām un Jūsu saistību izpildi pret mums. Noteiktos gadījumos, ja tas ir nepieciešams pienācīgai pakalpojumu sniegšanai, var tikt apstrādāti arī citi Personas dati.

Sabiedrība parasti neapstrādā īpašos personas datus, proti, datus, kas saistīti ar fiziskās personas rasi vai etnisko izcelsmi, politisko, reliģisko, filozofisko vai citu pārliecību, dalību arodbiedrībās, veselību, dzimumdzīvi, kā arī informāciju par personas sodāmību. Tomēr, ja noteiktos izņēmuma gadījumos, lai nodrošinātu pienācīgu pakalpojumu kvalitāti un Jūsu intereses, būtu nepieciešams saņemt kādu daļu no šiem datiem, lai veiktu šādu datu apstrādi, tiks lūgta atsevišķa Jūsu piekrišana.

SĪKDATNES

Lai Jums tiktu sniegti pilnvērtīgi pakalpojumi, Jūsu datorā (ierīcē) var tikt saglabātas sīkdatnes. Ierakstīto informāciju izmantojam, lai atpazītu Jūs kā agrāko vietnes apmeklētāju, saglabātu informāciju par pirkumiem un vāktu vietnes apmeklētības statistikas datus. Jūs varat dzēst saglabātās sīkdatnes. Mēs izmantojam šādas sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes veicamās funkcijas Datu apstrādes mērķis Izveides brīdis Derīguma termiņš Izmantojamie dati
r, first_r, rvo_lt, __gfp_64b Analītika Lietotāju apmeklētības analīzei Ieejot vietnē 1–3 gadi String
email, visitor_user_unique_id, admin_language Analītika Lietotāju apmeklētības analīzei Lietotājam pierakstoties kontā 1–2 gadi String
vabt, do_not_show_filter_explain, donotshowleavingpopup Vizuāli Satura atspoguļošana Ieejot vietnē 1 gads String
_gid, _ga, _gat, 1P_JAR, NID, CONSENT, DV Google analītika Lietotāju apmeklētības analīzei Ieejot vietnē 1 diena – 2 gadi String
mf_user, __cfduid, IDE, Gdyn Analītika Izmanto, lai izsekotu lietotāja uzvedību vietnē Ieejot vietnē 1–5 gadi String
PHPSESSID Sesijas ID Lietotāja pierakstīšanās lietotāja kontā saglabāšana Ieejot vietnē Sesijas laikā String
device_view Noteikt apmeklētāja ierīci Lietotāju apmeklētības analīzei Ieejot vietnē 18 dienas String

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI 

Personas datu apstrādes galvenais mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu, arvien uzlabot pakalpojumu kvalitāti un klientu apkalpošanu, kā arī gādāt par to, lai Jūs ērti varētu iegādāties un saņemtu pakalpojumus.

Personas datu apstrāde tiek veikta šādos nolūkos:

- lai varētu Jūs identificēt un sazināties ar Jums, ja tas ir nepieciešams, sniedzot Jums pakalpojumus, kā arī risinot Jums radušās problēmas, nosūtot Jūsu pasūtītās ceļazīmes, pildot citus mūsu pienākumus vai realizējot mūsu tiesības. Šai nolūkā mēs vācam un apstrādājam šādus Jūsu datus (vai daļu no tiem) — vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, korespondences adresi, e-pasta adresi, sociālo tīklu kontu kontaktinformāciju un citu kontaktinformāciju (turpmāk arī — „Kontaktinformācija”);

- ar Jums noslēgto līgumu un citu mūsu saistību izpildes nolūkā, kā arī pasūtījumu sistēmas pārvaldības nolūkā, apstrādājam tādus Personas datus, kā Kontaktinformāciju, dzimšanas datumu, datus par Jūsu pirkumu/pasūtījumu vēsturi Sabiedrības tīmekļa vietnē un ar to saistītos datus, informāciju par Jūsu uzsāktiem, bet nepabeigtiem pirkumiem un ar to saistītos datus, maksājumu datus par iegādātajiem pakalpojumiem (piemēram, tās bankas nosaukums, ar kuras starpniecību ir veikta apmaksa, samaksas veids, maksājuma reģistrācijas un apstiprinājuma dati u. tml.), IP adresi, informāciju par Jūsu personīgajiem uzstādījumiem tīmekļa vietnē, kā arī citus Personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat un kuru apstrāde ir nepieciešama šai nolūkā;

- informācijas drošības nodrošināšanas nolūkos, kā arī lai pilnveidotu tehniskos pasākumus, informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, nodrošinātu sniedzamo pakalpojumu pielāgošanu izmantojamām ierīcēm, veidotu jaunus pakalpojumus, testētu un pilnveidotu tehniskos pasākumus un informācijas tehnoloģiju infrastruktūru. Šai nolūkā mēs apstrādājam tādus Jūsu datus, kā: informāciju par pieslēgšanos un mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu, IP adresi, Jūsu personīgos uzstādījumus, kā arī citus iepriekš minētos Personas datus (ja nepieciešams);

- pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas un analīzes nolūkā, lai saprastu Jūsu pieredzi, izmantojot pakalpojumus, kā arī mūsu partneru (piemēram, viesnīcu, SPA centru un citu pakalpojumu sniedzēju u. tml.) pakalpojumu kvalitātes kontroles nolūkos, apstrādājam tādus Personas datus, kā: Jūsu sarunu ar mūsu speciālistiem ierakstus, datus par Jūsu atsauksmēm/sūdzībām vai mūsu partneru sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī apstrādājam datus par Jūsu aktivitāti, izmantojot konkrētus pakalpojumus, datus par pirkumiem/pasūtījumiem mūsu tīmekļa vietnē, datus par noslēgtajiem līgumiem, kā arī citus iepriekš minētos Personas datus (ja nepieciešams);

- grāmatvedības uzskaites, audita, tiesisko interešu aizsardzībai un aizstāvībai, kā arī saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem saistošo organizācijas pienākumu izpildes nolūkos apstrādājam tādus datus, kā Jūsu kontaktinformāciju, dzimšanas datumu, datus par Jūsu pirkumu/pasūtījumu vēsturi Sabiedrības tīmekļa vietnē un ar to saistītos datus, maksājumu datus par iegādātajiem pakalpojumiem (piemēram, tās bankas nosaukums, ar kuras starpniecību ir veikta apmaksa, samaksas veids, maksājuma reģistrācijas un apstiprinājuma dati u. tml.), kā arī citus iepriekš minētos Personas datus (ja nepieciešams);

- maksājumu par pakalpojumiem administrēšanas nolūkos apstrādājam maksājumu datus par iegādātajiem pakalpojumiem (piemēram, tās bankas nosaukums, ar kuras starpniecību ir veikta apmaksa, samaksas veids, maksājuma reģistrācijas un apstiprinājuma dati u. tml.), kā arī citus iepriekš minētos Personas datus (ja nepieciešams);

- tiešā mārketinga nolūkos, proti, lai nosūtītu pakalpojumu piedāvājumus, informētu par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, akcijām, jaunumiem, lojalitātes programmām u. tml., kā arī lai noskaidrotu Jūsu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, tirgus izpētes un statistisko datu vākšanas nolūkos, lai Sabiedrības likumīgās interesēs uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, uzlabotu pakalpojumu saņēmēju pieredzi, kā arī veidotu jaunus produktus un pakalpojumus. Šai nolūkā apstrādājam tādus Jūsu datus, kā Kontaktinformāciju, dzimšanas datumu, datus par Jūsu pirkumu/pasūtījumu vēsturi Sabiedrības tīmekļa vietnē un ar to saistītos datus, informāciju par Jūsu uzsāktiem, bet nepabeigtiem pirkumiem un ar to saistītos datus, maksājumu datus par iegādātajiem pakalpojumiem (piemēram, tās bankas nosaukums, ar kuras starpniecību ir veikta apmaksa, samaksas veids, maksājuma reģistrācijas un apstiprinājuma dati u. tml.), IP adresi, informāciju par Jūsu personīgajiem uzstādījumiem tīmekļa vietnē, informāciju par pārskatītajām jaunumu vēstulēm, kā arī citus iepriekš minētos Personas datus (ja nepieciešams). Bez citām šajā Privātuma politikā norādītajām tiesībām Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos.

PERSONAS DATU APSTRĀDES LAIKPOSMS

Personas datu apstrāde tiek veikta ne ilgāk, kā ir nepieciešams. Personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts, ņemot vērā ar Jums noslēgto līgumu, Jums sniedzamo pakalpojumu raksturu un laikposmu, Jūsu piekrišanu/nepiekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, kā arī ņemot vērā Sabiedrības likumīgās intereses un tiesību aktu prasības (piemēram, kas reglamentē grāmatvedības kārtošanu, arhivēšanas prasības u. tml.).

Izņemot tos gadījumus, ja piemērojamo tiesību aktu prasības paredzētu ko citu, nekādi Jūsu dati netiks glabāti ilgāk par 10 gadiem pēc pēdējā Jūsu pasūtītā attiecīgā pakalpojuma sniegšanas vai tiesisko attiecību ar Sabiedrību izbeigšanas. Telefonsarunu ar mūsu konsultantiem ieraksti tiek glabāti 6 mēnešus.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠĀM PERSONĀM

Noteiktos gadījumos, piemēram, ja tas ir saistoši saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktu imperatīvajām normām, vai ja tas ir nepieciešams, sniedzot Sabiedrības pakalpojumus vai Sabiedrības likumīgo interešu nodrošināšanai, vai tamlīdzīgos svarīgos gadījumos, vai ja ir saņemta Jūsu piekrišana, Jūsu personas dati var tikt nodoti trešām personām. Gadījumā, ja būtu nepieciešams pārsūtīt Jūsu Personas datus trešām personām, Sabiedrība vienmēr centīsies, lai šādi dati tiktu pārsūtīti minimālā apjomā (tikai tādā mērā, cik ir nepieciešams), nodrošinot pienācīgu to apstrādi.

Jūsu Personas dati var tikt pārsūtīti Sabiedrības grupas uzņēmumiem, kā arī, cik tas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu Jums vai citos nepieciešamos gadījumos, — Sabiedrības partneriem/kontrahentiem, piemēram, viesnīcām, SPA centriem, kas attiecībā uz Jums ir gala pakalpojumu sniedzēji. Tas ir nepieciešams, cita starpā, tajos gadījumos, kad jāidentificē ar mūsu vietnes starpniecību iegādātā brauciena/pakalpojuma ceļazīmes apmaksa. Lai gan iegādāto ceļazīmi Jūs varat atļaut izmantot jebkurai citai personai, tomēr ceļazīmes sasaiste ar Jūsu vārdu un uzvārdu (kā personas, kas iegādājusies ceļazīmi) ir nepieciešama, lai identificētu ceļazīmes apmaksas faktu, kā arī ceļazīmes derīgumu. Reizēm Jūsu Kontaktinformācija Jūsu iegādātā pakalpojuma gala sniedzējam var būt nepieciešama Jūsu interesēs, lai informētu par izmaiņām, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu vai citos ar pakalpojumiem un to sniegšanu saistītos gadījumos.

Turklāt Jūsu Personas dati var tikt nodoti trešām personām, piemēram, valsts iestādēm, strīdu izskatīšanas institūcijām, tiesu izpildītājiem, nodokļu administratoram, maksātnespējas procesa administratoriem un citām personām, kuras veic likumos viņiem uzdotās funkcijas. Personas dati šiem subjektiem var tikt pārsūtīti, piemēram, saskaņā ar to saistošiem norādījumiem, kā arī tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai pildītu Sabiedrības pienākumus vai nodrošinātu/aizstāvētu likumīgās intereses u. tml.

Turklāt Jūsu dati var tikt pārsūtīti nodokļu konsultantiem, juriskonsultiem, citiem profesionāliem Sabiedrības padomdevējiem, revidentiem, kā arī pilnvarotiem datu apstrādātājiem, parādu piedziņas uzņēmumiem (piemēram, cedējot prasījuma tiesības), kādā mērā tas attiecas uz Sabiedrības pienākumu pildīšanu, interešu aizstāvēšanu, vai citos noteiktos gadījumos. Arī trešām personām, kādā mērā tas attiecas uz Sabiedrības reorganizāciju, uzņēmējdarbības pārņemšanu.

Jūsu dati var tikt pārsūtīti trešām personām, kas Sabiedrībai sniedz attiecīgus pakalpojumus, piemēram, datu apstrādātājiem, pasta, arhivēšanas, datu glabāšanas, "mākoņdatošanas", datu centru, patvēruma, tīmekļa vietnes administrēšanas un saistīto pakalpojumu sniedzējiem, elektronisko maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, UAB "Creditinfo Lietuva", sakaru pakalpojumu sniedzējiem, IT infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem, interneta pārlūkošanas un šādas darbības analīzes pakalpojumu sniedzējiem u. tml. Ja ir saņemta Jūsu piekrišana veikt Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, Jūsu Personas dati var tikt pārsūtīti juridiskām personām, kas sniedz tiešā mārketinga pakalpojumus.

Sabiedrībai Personas datu apstrādes nolūkos ir tiesības pieaicināt trešās personas — datu apstrādātājus, kas spēj nodrošināt pietiekamu tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu, kā arī tiesību aktu prasību ievērošanu, tātad Personas dati var tikt pārsūtīti arī šajā gadījumā.

Visos gadījumos, kad dati tiek pārsūtīti trešām personām, Sabiedrība centīsies nodrošināt, lai datu saņēmēji ievērotu konfidencialitātes saistības un saistības attiecībā uz atbilstīgu Personas datu apstrādi. Centīsimies, lai tiesiskās attiecības ar trešām personām — potenciālajiem Personas datu saņēmējiem — skaidri tiktu reglamentētas noslēgtajos līgumos, cita starpā, trešām personām šādos līgumos uzņemoties saistības attiecībā uz konfidencialitāti, aizsardzību un atbilstīgu Personas datu apstrādi.

PAR ŠĪS PRIVĀTUMA UN DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKAS ATJAUNINĀJUMIEM UN IZMAIŅĀM

Mums var nākties atjaunināt šo Privātuma politiku, tāpēc mēs aicinām Jūs periodiski apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, kur vienmēr atradīsiet Privātuma politikas jaunāko versiju un informāciju par Privātuma politikas izmaiņām. Privātuma politikas grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi tīmekļa vietnē.

TERITORIJA

Sabiedrība veic darbību un sadarbojas ar partneriem (piemēram, gala pakalpojumu sniedzējiem — viesnīcām, SPA centriem utt.) ne tikai Lietuvas teritorijā, bet arī citās Eiropas valstīs.

Vairums gadījumos Personas datu apstrāde tiks veikta Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā, tomēr, paplašinoties UAB "NoriuNoriuNoriu" darbībai un pakalpojumu klāstam, noteiktos gadījumos tie var tikt pārsūtīti un apstrādāti ārpus ES/EEZ robežām. Tas var tikt darīts, ja šāda Personas datu pārsūtīšana un apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu mūsu pakalpojumus, ko Jūs iegādājaties, noslēgtu un pildītu līgumu ar Jums, vai ja Jūs esat devis(-usi) piekrišanu Personas datu pārsūtīšanai ārpus ES/EEZ robežām, kā arī ja tiek īstenoti atbilstīgi aizsardzības pasākumi. Plašāku informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi ārpus ES/EEZ robežām varat saņemt, sazinoties ar mums, izmantojot šajā Privātuma politikā norādītos kontaktus.

UAB "NoriuNoriuNoriu", reģistrācijas Nr. 302917883, PVN reģ. Nr. LT100007315715, banka: "Swedbank", konta Nr. LT897300010133613141, e-pasts: [email protected], tālrunis: +370 630 07111, adrese: Žygio g. 97A, Viļņa, LT-08236.